ביטחון וחרום


כראש מועצה אדאג לתוכנית בטחון אשר תבחן ותשפר את המועצה במצבי חירום שונים: 

  • טרור  
  • פח״ע עממי :זריקות אבנים, בקתבים ודקירות 
  •  מלחמה כוללת, ירי טילים 
  • אירוע חומרים מסוכנים 
  • הכנת המקלטים הציבוריים לחרום
  • רעידת אדמה משבר מים ו/או חשמל

כראש מועצה אדאג לשפר את שגרת הבטחון  שונים:

  • שמירה על בטחון התושבים והבאים בשטחי המועצה המועצה בדגש על אבטחת מוסדות החינוך במועצה, שמירה ואבטחת הישובים.
  • שיפור מהיריות התגובה ויעול (חס ושלום) לאירועי פח"ע.
  • חילוץ ומתן סיוע ראשוני (חס ושלום) לנפגעים בכל תנאי ובכל מצב, בשת"פ עם הכוחות החירום והצלה.