חזון מערכת החינוך


תפיסות חינוכיות למועצה אזורית שומרון:

מעונות:

 פיקוח על המעונות ומתן סיוע פדגוגי.

במרחבי המעון-ברחבים פדגוגיים  הכוללים אבזור תואם.

בדיקה צמודה בעניין רמת ההיגיינה במעונות לרבות מזון.


גני ילדים:

העשרת המרחבים בגני הילדים והתאמתם למאה ה-21.

חצרות עשירות יותר והרחבת אזורי משחק.

קיום שיתופי פעולה בין הגנים והבאת חוגים עשירים כמו: רובוטיקה,מדע,חלל ועוד.

העשרת הסייעות בהשתלמויות התואמות לעבודתן ופיצוי כספי על שעות ההשתלמות.

צהרונים-העשרת החוגים בצהרונים שלא יהוו רק שמרטפות לילדים.

מעקב ופיקוח על היגיינת הגן.


חינוך מיוחד:

הקמת קרן מיוחדת שתסייע למשפחות בהם יש בני משפחה עם צרכים מיוחדים.

הקרן תממן את את ההסעות ותוספות לשכר הסייעות של ילדי המועצה לכל מוסדות החינוך בארץ.

המשאבים יגיעו לקרן ממשרדי ממשלה ממנהל העזבונות מתרומות ומהכנסות המועצה מאזורי התעשייה והפעילות של החברה הכלכלית.


בתי ספר:

הקמת בית ספר חטיבה משולב דתיים וחילוניים כדוגמת "מיתרים",או לחילופין הקמת תיכון דתי (לא ישיבה).

הקמת בית ספר ל"נוער בסיכון" 

העשרת בתי הספר בשעות תקן נוספות לשעות ממשרד החינוך.

הארכת יום הלימודים ע"י העשרה בחוגי מדעים, העשרה במקצועות הליבה בדרכים חלופיות ומאתגרות.

העשרת התלמידים במקצועות כמו:מוסיקה,אומנות,דרמה,ספורט...

יצירת ממשקי עבודה עם האוניברסיטה באריאל לרבות למידה באוניברסיטה.

העשרת המרחבים הלימודיים בבתי הספר לרבות מעבדות מחשבים ומעבדות מדעיות.

הגברת המודעות חינוך לערכים ופרויקטים התנדבותיים עם עמותות התורמות לקהילה

הוספת שעות תגבור לתלמידים המתקשים בתוך בית הספר.

ליווי של מנהלי בתי הספר בניהול תקציב ובהכנת טיולים
(על מנת לצמצם עלויות).

הכנת ערב ביום המורה- ערב חוויתי ובו יוכתרו מורים ומנהלים מצטיינים.

פרוייקט"מחשב לכל מורה".

הרחבת הלמידה הדיגיטלית בבתי הספר ופחות למידה מסורתית-  "חינוך מוטה עתיד".

העלאת אחוזי הציונים במבחני מיצ"ב ומבחני הבגרות.

שילוב ממשקי עבודה בין אגף הרווחה,חינוך ומתנ"ס.

צמצום אחוזי נשירה מבית הספר.

מתן מענה רחב יותר לתלמידי תיכון והצעות מגוונות יותר הכוללת מגמות התואמות לעידן בו אנו נמצאים.

"כריך כי אני צריך"- הקמת עמדת אספקת כריכים לתלמידי אשר שכחו את הכריך בבית או לחילופין אלו אשר ידם אינה משגת להגיע לגן עם כריך.

חשיבה מחודשת והגברת מערך ההסעות לתלמידים.

הקמת מרכז פיסג"ה- מרכז לפיתוח עובדי הוראה אשר ייתן מענה להשתלמויות מורים מבלי שיצטרכו להגיע למקומות מרוחקים.

הגברת שיתופי פעולה עם ערים גדולות המצויות במרחב גיאוגרפי של המועצה האזורית.


שפ"ח-שירות פסיכולוגי חינוכי

סיוע אמיתי באבחוני תלמידים

מתן מענה רגשי לתלמידים, לרבות תגבור שעות פסיכולוג בבתיה"ס.

ליווי התלמידים והוריהם בעניין הרגשי של התלמידים.


קב"ס-קצין ביקור סדיר

הגברת שעות קב"ס ומעקב אחר תלמידים לפני נשירתם ממסגרות החינוך.

למידה מהבית- HOME SCHOOL- מעקב ופיקוח אחר הילדים והוריהם שבחרו ללמוד בשיטה זו.

שאיפה להשאיר את התלמידים ברחבי המועצה גם את העומדים לפני נשירה בבתי ספר תואמים עבורם- כולל מקצועות עמלניים.

הקמת מערך למידת מקצועות בשעות אחה"צ עבור בני נוער ללימודי תעודת מקצוע

(עיצוב שיער, בניית ציפורניים, מסגרות ועוד..).


תנועות נוער:

עידוד בני הנוער להשתלב בתנועות הנוער השונות ברחבי המועצה, תוך שיתופי החלפות "שבטים"בין ישובים ובין רשויות.

הקמת מנהיגות צעירה- שתהא משמעותית ותקבל אפשרויות השפעה משמעותיות בקרב בני הנוער, חיבורה עם הנהגות נוספות ברשויות אחרות בארץ ובעולם.

סיוע במתן מלגות לתלמידים המבקשים לצאת למסע פולין.

ההנחה שהפדגוגיה היא תורת הילד ולא תורת האדם, זאת היא אחת הטעויות המרגיזות ביותר.

יאנוש קורצ׳אק

 מתוך הספר "כיצד לאהוב ילדים"