חזון פוליטי


הגיע הזמן שכל אדם בישראל ובעולם יכירו במה שכל תושב בשומרון יודע, השומרון הוא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.
על מנת שנזכה כולנו לחיי שלום ובטחון אמיתי יש לפעול בשלושה מישורים:


המישור הפנימי:
כראש מועצה אפעל להעלות את רמת החיים בשומרון ואפעל לשפר בדחיפות את רמת השירותים לתושב ע״י גיבוש תכנית ״איכות חיים חברתית למועצה לקידומה ופיתוחה. המעוצה בראשותי תתמקד בעיקר בשיפור רווחת התושבים תוך מתן דגש לשיפור מצבה הכלכלי (להלן התכנית ״איכות חיים חברתית״); התכנית  תתייחס לתכנון ל-25 השנים הבאות. התכנית תציג פתרונות לטווח הקצר, לטווח הביניים ולטווח הארוך.                        
אני מאמין שמטרתה של מועצה היא להבטיח איכות חיים לתושביהן בעיקר בתחום הבריאות, התשתיות והחינוך. אני מאמין שמועצה חייבת לחתור לפיתוח כלכלי-חברתי בר-קיימא. מועצות אחרות בישראל עושות ומעודדות צמיחה, איכות חיים ואיכות חיים מתמשכת. וזאת הדרך שהמועצה האזורית שומרון תפעל בראשותי.

אני מאמין שחוסן ביטחוני מתחיל משביעות הרצון של הציבור.


המישור המשפטי:
החלת החוק הישראלי על הישובים היהודיים בשומרון ותושביהם.
תושבי השומרון חיים במצב שאינו מתיישב עם ההיגיון והשכל הישר. אזרחים ישראליים אשר תורמים תרומה ממשית לבטחון וכלכלת ישראל, כל הזמן מופלים לרעה. על תושבי השומרון חלים כל החיובים במיסים כמס הכנסה, אגרה, מס רכוש וכו' ע״פ החוק הישראלי, ואילו לא כל הזכויות ניתנות להם. לדוגמא: העמדה לדין בפני בית משפט צבאי. כראש מועצה אפעל לקדם יזומה ברוכה שכבר החלה, ואקדם החלת החוק הישראלי על הישובים היהודיים בשומרון ותושביהם. הכנסת כבר קיבלה בעבר שורה של החלות חוקים מסוימים על היישובים ביהודה ושומרון אבל לא באופן אחיד ושיטתי, דבר שכמובן יוצר אי-אחידות, אי-יציבות ופתח פתח לתחושת מעורבות בקרב האכלוסייה. ברצוני לפעול ולהעלות את רמת החיים בשומרון ולבטל את אפליית הקיימת. קצב החיים המודרני ועולם ה-121 מציבים אתגרים חדשים. לכם תושבי השומרון מגיע מנהיג עם חזון (ולא פקיד פוליטי). על מנת שנוכל להעלות את רמת החיים, אפעל מול הרשויות ליצרת אחידות בחוק בין תושבי השומרון לכלל אזרחי ישראל.


המישור התודעתי
המעוצה בראשותי תוביל מהלך פנים חברתי ישראלי, ובמקביל בינ״ל להכרה בשומרון.

גיבוש תכנית מיתוג ארצי (מקצועי) למועצה – מיתוג המועצה תוך דגש ענייני לתיאור השינויים העתידים להתחולל במועצה בהתאם למסגרות הזמנים המשוערת בתוכנית ״איכות חיים חברתית״ הנ״ל.

גיבוש תכנית מיתוג בינלאומי (מקצועי)  אשר תביא  להכרה בינלאומית.

הכרה אמיתית פנים חברתית ובינ״ל בשומרון, תוביל תיירות והשקעות אמיתיות באחד המקומות החשובים והאסטרטגיים של ארצנו הקטנה.

כך אני מאמין, ובע״ה כך יהיה