פנאי תרבות וספורטהיעדים שלי כראש המועצה בתחום הספורט והפנאי:

הפקת יריד אמנים

קידום ותמיכה באמנים מקומיים ומוזיאונים

קידום פעילויות המחול, המוזיקה, ההשכלה,הספורט והפנאי לילדים נוער ומבוגרים

קידום תרבות לשימור המורשת וחיזוק פעילות התרבות ביישובים.

פיתוח מתקני התרבות,הספורט והפנאי במועצה.

תיירות ספורט : בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בענפי הספורט האתגרי ובכל הקשור ל"ספורט האקסטרים". ברצוני לקדם את השומרון ולפתח ולשפר מסלולי אופניים, לפתח אתרי ספורט אתגרי, להפיק אירועי ספורט.