קידום התיירות בשומרון


המטרות שלי:

  •  קידום תכניות לביצוע תשתיות ציבוריות לתיירות
  • קידום תכניות למיזמים בתחום התיירות
  • קידום יזמות וסיוע לתיירנים ויזמים בתחום התיירות בשומרון
  • ייזום, ארגון וניהול מערכת שיווקית ופרסומית לקידום התיירות ומיצוב השומרון כחבל ארץ תיירותי
  • שת"פ עם רשויות שכנות